ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت سهامی خاص در کرج

شرکتهای سهامی خاص در کرج به دلایل مختلف ممکن است در طول دوره فعالیت تصمیم به ایجاد تغییرات در شرکت داشته باشند.ضروریست تغییراتی که به مواد اساسنامه شرکت مربوط می شود به اطلاع اداره ثبت شرکت های کرج برسد در غیر این صورت تصمیمات و تغییرات ایجاد شده رسمیت نداشته و اعضا از قانون تجارت تخلف داشته اند. این تغییرات بصورت آگهی تغییرات در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری کرج به ثبت رسیده و نهایتا باید در روزنامه رسمی به چاپ برسند.
در شرکت سهامی خاص می توان تغییرات ذیل را با توجه به اساسنامه آن انجام داد که عبارتند از:
1. ثبت صورتجلسه تغییر در نام شرکت
2.ثبت صورتجلسه تغییر در موضوع فعالیت شرکت و یا الحاق به موضوع فعالیت
3. ثبت صورتجلسه تغییر آدرس دفتر مرکزی شرکت
4.ثبت صورتجلسه نقل و انتقال سهام
5. ثبت صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه
6. انتخابات داخلی هیات مدیره شرکت
مدارک لازم جهت ثبت تغییرات شرکت سهامی خاص:
• صورتجلسه ای که متناسب با نوع تصمیمات جلسه، تنظیم و به امضاء کلیه اعضا رسیده و مهر شده باشد.
• در صورت عدم حضور کلیه افراد، برای دعوت از مجمع عمومی فوق العاده باید شرایط گفته شده در قانون تجارت رعایت شود.
• کپی شناسنامه و کارت ملی کلیه اعضا
• اخذ نامه مفاصا حساب دارایی (برای نقل و انتقال سهام)
• رسید پذیرش اینترنتی
بعد از تنظیم صورتجلسه و به امضا رسیدن تمامی اعضاء کلیه مدارک به اداره ثبت شرکتها ی کرج پست می شود .
ثبت تغییرات شرکت سهامی خاص در کرج چقدر زمان می برد؟
حدوداً دو هفته کاری پس از پست مدارک.
هزینه ثبت تغییرات شرکت سهامی خاص در کرج چقدر است ؟
به تعداد مجامع بستگی دارد که با توجه به تصمیمات تعیین می گردد.