ثبت شرکت تولیدی در کرج

ثبت شرکت تولیدی در کرج

ثبت شرکت تولیدی در کرج در موسسه ثبتی آراکس توسط کارشناسان با تجربه ثبت شرکت تولیدی در کرج انجام می شود
ثبت شرکت تولیدی در کرج را می توان به شکل شرکت سهامی خاص و یا شرکت مسئولیت محدود  با موضوع فعالیت تولیدی به ثبت رساند.

شرایط ثبت شرکت تولیدی سهامی خاص در کرج

•    تعداد اعضا حداقل 3 نفر به همراه دو نفر بازرس اصل و علی البدل
•    کمینه سرمایه برابر با یا بیش از 10000000 ریال
•    زمان لازم جهت ثبت :  20 روز کاری
•    تادیه بانکی 35% سرمایه اولیه

مدارک ثبت شرکت تولیدی سهامی خاص در کرج

1.    فتوکپی از   کارت ملی  و شناسنامه
2.    اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
3.    اقرار نامه امضا شده
4.     اخذ مجوز در صورت  الزام
5.    تنظیم وکالتنامه رسمی جهت اخذ مجوز
پس از تهیه مدارک و تحویل یا ارسال آنها برای کارشناسان ثبت شرکت آراکس مراحل ثبت شرکت تولیدی  سهامی خاص به شرح ذیل آغاز می گردد.
•    ثبت اولیه شرکت
•    تحویل مدارک به اداره ثبت
•    انتخاب  نام اولیه شرکت
•    تایید و یا رد نام بعد از 4 روز
•    در صورت عدم تایید نام اقدام عاجل جهت رفع ایراد و جایگزین نمودن نام جدید انجام شده و در همان روز کاری تایید نام انجام می گیرد و سپس یک نسخه از اطلاعات به صورت اینترنتی برای  کارشناس اداره ثبت ارسال می گردد. 
•    دریافت پرونده  و تحویل آن به موکل به همراه برگه تایید  نام جهت  اخذ گواهی افتتاح حساب بانکی
•    تحویل رسید بانکی و گواهینامه پلمپ شده بانک به کارشناس
•    ارجاع مدارک فوق به اداره ثبت شرکتها
•    در صورت نیاز به مجوز ، مجوز نیز به همراه مدارک بانکی به اداره ثبت داده می شود.
•    بررسی کارشناسی و تایید موضوع فعالیت به وسیله اداره ثبت
•    دفترنویسی شرکت پس از مدت 7 روز از شروع فرآیند ثبت
•    اعلام شماره ثبتی و آگهی تاسیس 3  الی  5 روزبعد  از دفتر نویسی
•    دریافت روزنامه رسمی طی  15 روز پس از آگهی تاسیس  از طریق اداره پست

شرایط ثبت شرکت تولیدی با مسئولیت محدود در کرج

1.    حضور کمینه دو نفر به عنوان شرکای شرکت مسئولیت محدود
2.    سرمایه اولیه  معادل 100000000 ریال یا بیش از آن
3.    تعهد کل سرمایه
4.    مدت زمان ثبت : 30 روز کاری

مدارک ثبت شرکت تولیدی با مسئولیت محدود در کرج

•    فتوکپی مدارک شناسایی مشتمل بر کپی شناسنامه و کارت ملی
•    اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
•    اقرارنامه امضا شده
•    اخذ مجوز در صورتی که موضوع فعالیت نیازمند مجوز باشد.
پس از تهیه مدارک فوق  و تحویل آنها به وکیل خود و یا ارسال آنها مراحل ثبت شرکت تولیدی با مسئولیت محدود به شرح زیر آغاز می گردد.
 ابتدا می بایست  موارد زیر تعیین شده  به کارشناس  ثبت شرکت آراکس تحویل داده شود : 
•    نام شرکت
•    موضوع فعالیت آن
•    مقدار سرمایه در نظر گرفته شده
•     اعضای هیئت مدیره  ، تصدی  و میزان سهم الشرکه آنها نیز مشخص می شود.
3.    ثبت ابتدایی  درخواست ثبت توسط کارشناس مربوطه
4.    تکمیل مراحل ثبت و تکمیل پرونده
5.    پرداخت هزینه حق الثبت و حق تعیین نام
6.    ارجاع پرونده  به کارشناس اداره ثبت
7.    اعلام تایید یا ابلاغ نقص  توسط کارشناس اداره ثبت
•    در صورت رد نام جهت رفع ایراد وارده اقدام نموده و مجددا جهت کارشناسی پرونده به اداره ثبت ارجاع می شود
8.    ارسال  مدارک شرکت مشتمل بر( شرکت نامه , اساس نامه , صورتجلسه و تقاضانامه برای موکل جهت امضا)
9.     پرداخت هزینه حق الدرج
جهت کسب اطلاعات بیشتر دز زمینه ثبت شرکت تولیدی در کرج میتوانید با مشاوران موسسه حقوقی و ثبتی آراکس در ارتباط باشید.