آوریل 16, 2022

مدارک مورد نیاز جهت تغییر نام شرکت در کرج

همان گونه که اشخاص حقیقی اسم دارند شرکت هم دارای نامی است که با آن به دیگران معرفی و شناخته می شود.یکی از بارزترین و حساس […]
آوریل 16, 2022

چگونگی ثبت شرکت سهامی خاص در کرج

موسسه حقوقی آراکس در این مقاله برآنست تا در خصوص ثبت شرکت سهامی خاص در کرج مطالبی را به متقاضیان ثبت شرکت سهامی خاص در کرج […]
آوریل 16, 2022

ثبت برند لبنیات در کرج

به دلیل استفاده و کیفیت های مختلف لبنیات ها شرکت های زیادی به تولید انواع لبنیات با برند های گوناگون پرداخته اند تا بتوانند از این […]
آوریل 16, 2022

وظایف مجمع عمومی عادی

مطابق ماده 72 لایحه قانون تجارت از اجتماع مالکان سهام ،مجامع عمومی تشکیل می گردد.اشخاصی که در شرکت سهامدار نمی باشند اجازه شرکت در جلسه های […]
آوریل 16, 2022

وظایف مجمع عمومی موسس

شرکت سهامی شرکتی می باشد که موسسین آن بخشی از سرمایه شرکت را از راه فروش سهام به مردم فراهم فراهم می نمایند.به این صورت که […]
آوریل 16, 2022

مجمع عمومی فوق العاده چیست؟

مجمع عمومی فوق العاده از اجتماع صاحبان سهام شرکت سهامی  تشکیل می شود و در مواقع اضطراری و زمانی که موضوع فوق العاده ای مطرح باشد […]
آوریل 16, 2022

مجمع عمومی عادی چیست؟

در تمامی شرکت ها بایستی تصمیم های کلی که توسط مدیران گرفته شده است و هم چنین راه و روش های سالیانه به اطلاع و تصویب […]
آوریل 16, 2022

مجمع عمومی موسس چیست

مجمع عمومی موسس نخستین مجمعی می باشد که در آن ضمانت کنندگان سهام شرکت حاضر می گردند تا پایه و اساس شرکت را تصویب و تایید […]
آوریل 16, 2022

افزایش و کاهش سرمایه در شرکت های سهامی

تصمیمات مربوط به افزایش و کاهش سرمایه شرکت سهامی در صلاحیت انحصاری مجمع عمومی فوق العاده می باشد و اساسنامه شرکت نمی تواند متضمن اختیار افزایش […]