اخذ جواز تاسیس

اخذ جواز تاسیس

اخذ جواز تاسیس
جواز تاسیس ، مجوزی است که به اشخاص حقیقی و یا حقوقی جهت سرمایه گذاری و یا فعالیت در زمینه خاصی داده می شود . اخذ جواز تاسیس با توجه به نوع محصولات از وزارت صنعت و معدن و تجارت و یا جهاد کشاورزی و یا … صورت می گیرد . ضمنا برای اخذ بعضی از کالاها مانند ابزارهای پزشکی (سرنگ ، نخ جراحی و …. ) باید مجوز از وزارت بهداشت تهیه شود .
جواز تاسیس از تاریخ صدور به مدت یکسال اعتبار دارد و بعد از گذشت یکسال با توجه به میزان پیشرفت قابل تمدید بوده و در صورت عدم اقدام از سوی متقاضی، جواز خود به خود از اعتبار خارج می گردد و باطل می شود. همچنین جواز تاسیس امکان انتقال به غیر را دارد
تمدید جواز تاسیس:
مدت اعتبار جواز تاسیس یکسال از زمان صدور جواز تاسیس خواهد بود و متقاضی ملزم است ظرف مدت تعیین شده نسبت به خرید زمین ،آب ،حق انشعاب برق،قرارداد ساخت یا خرید ماشین آلات و نیز تشکیل شرکت و غیره اقدام نماید.
کارشناس حوزه بررسی کننده موظف است هر سه ماه یک بار ضمن بازدید از طرح پیشرفت فیزیکی آن را گزارش نماید.
چنانچه متقاضی بنا به علل موجه موفق به اقدام موارد مندرج در ظهر جواز تاسیس (خرید و ساخت و غیره...) در مدت تعیین شده نگردید با ارائه درخواست کتبی از سوی متقاضی جواز تاسیس صادره حداکثر تا 2 بار و هر بار به مدت 6 ماه الی 1 سال از سوی مرجع صادر کننده قابل تمدید خواهد بود.
 تمدید مجدد جواز تاسیس منوط به پیشرفت کار مناسب نسبت به تمدید قبلی خواهد بود .
اخذ جواز تاسیس صنایع
با عنایت به سند چشم انداز کشور و پشتیبانی  از تولید کنندگان داخلی، دولت مزایای  خاصی را در این راه به تولید کنندگان اعطا نموده که پرداخت وام های بلند مدت و فاقد سود های بهره ای برای  راه اندازی معادن و کارخانجات توام  با اخذ جواز تاسیس در شهرک های صنعتی  یکی از این مزایا می باشد.
نکات مهم :
۱- جواز تاسیس حقیقی و حقوقی هیچ فرقی با هم ندارند. فقط در زمینه صنایعی که قرار است مبالغ وام بالاتر از 1 میلیارد تومان دریافت کنند بهتر است به صورت حقوقی باشد.
۲- چنانچه متقاضی تمایل داشته باشد بعد از صدور جواز تاسیس امکان اخذ "معرفی نامه زمین" جهت شهرک های صنعتی هم از طریق این موسسه فراهم است.
۳- چنانچه متقاضی تمایل داشته باشد این موسسه می تواند در خصوص دریافت وام از بانک ها بمنظور تولید نیز خدمات ارائه دهد.
۴- اخذ جواز تاسیس نیاز به تهیه و تنظیم یک جلد طرح توجیهی دارد که هزینه آن نیز در رقم کل ذکر شده بالا منظور شده است.
اخذ جواز تأسیس صنایع
صدور جواز تأسیس صنایع اشخاص حقوقی:
•    کلیه مدارک ثبتی شرکت به همراه روزنامه های تغییرات
•    مدارک مالیاتی شرکت(تشکیل پرونده مالیاتی و کد اقتصادی)
•    مدارک شناسایی مدیر عامل شرکت
•    طرح توجیهی تنظیم شده
•    فیش مالیاتی واریز ابطال تمبر به اداره دارایی
•    پتعهد نامه محضری برای اداره صنعت و معدن و تجارت
صدور جواز تأسیس صنایع اشخاص حقیقی
•    مدارک شناسایی شخص متقاضی
•    مدارک مربوط به تشکیل پرونده مالیاتی
•    طرح توجیهی تنظیم شده
•    فیش مالیاتی واریز ابطال تمبر به اداره دارایی
•    تعهد نامه محضری برای اداره صنعت و معدن و تجارت
مدارك موردنياز:
فرم درخواست
تصوير مدرك تحصيلي متقاضي يا متقاضيان (در صورتيكه متقاضي شخصيت حقوقي باشد تصوير مدارك تحصيلي اعضاي هيت مديره لازم است)
تصوير شناسنامه و تصويركارت پايان خدمت (ويژه آقايان)
نشاني پست الكترونيك
نشاني كامل فرد متقاضي و يا محل دفتر كه در آگهي تاسيس شركت ثبت شده است (كد پستي 10 رقمي الزامي است )
درمورد متقاضيان حقوقي ارايه فتوكپي اساسنامه شركت ، اظهارنامه ثبت شركت وآگهي تاسيس شركت در روزنامه رسمي وآگهي آخرين تغييرات در شركت و روزنامه رسمي آن، تقاضانامه با سر برگ شركت الزامي است