ثبت موسسه

ثبت موسسه

ثبت موسسه
برای ثبت فعالیتهایی که جنبه تجاری دارند مانند خرید و فروش یا صادرات و واردات ، باید شرکت تجاری را در یکی از انواع آن به ثبت رسانید . اما اگر به نوعی فعالیت خدماتی مانند خدمات حقوقی ، حسابرسی ، آموزشی و فرهنگی و اموری از این دست مشغول هستید باید جهت ثبت موسسه در اصفهان اقدام نمایید. در حقیقت موسسه غیر تجاری قالبی است که در قوانین تجارت برای ثبت فعالیتهای خدماتی و غیر تجاری مد نظر قرار گرفته است. موسسات غیر تجاری با توجه به نامشان به نسبت شرکتهای تجاری مالیات کمتری می پردازند
در تعریف موسسات غیر تجاری نص قانون اینگونه می باشد:
« مقصود از تشکیلات و ثبت موسسات غیر تجارتی مذکور در ماده 584 قانون تجارت کلیه تشکیلات و موسساتی است که برای مقاصد غیر تجارتی از قبیل امور علمی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شود، اعم از آنکه موسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند
موسسات نیز همچون شرکتها بعد از ثبت دارای شخصیت حقوقی می شوند و به جز موسسه می توانند عنوان بنگاه ، کانون ، انجمن ، صنف و... داشته باشند. (برگرفته از ماده 584ق.ت ماده1 آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری مصوب سال 1337).به موجب ماده 2 آئین نامه مذکور موسسات غیر تجاری به دو قسمت تقسیم می شوند:
-موسساتی که به ثبت می رسند تا در جهت خدمت رسانی گام بردارند و هدف از تاسیس آنها کسب درآمد نمی باشد
-موسساتی که به جهت کسب درآمد تاسیس می گردند مانند موسسات آموزش زبان 
مدارک لازم جهت ثبت موسسه 
اوراق  ثبتی موسسه که پیش از ثبت باید امضا شوند عبارتند از :
تهیه در خواست ثبت موسسه در دو نسخه و امضا توسط شركا
تدوین اساسنامه حداقل در ٢ جلد به همراه امضای تمام صفحات توسط كليه شركا يا اعضا
تنظیم صورتجلسه مجمع موسسين حداقل در ٢ نسخه
دریافت مجوز در رابطه با موضوع موسسه در صورتی که لازم باشد.
امضای مدير شعبه و تصویر شناسنامه و قيد محل سكونت در صورتی كه شركت شعبه داشته باشد الزامی است.
علاوه بر مدارک فوق الذکر همانطور که قبلا نیز توضیح داده شد مدارک شناسایی همه اعضا و تصویری از آن ، به همراه قید میزان سرمایه مد نظر نیز لازم است.
روش ومراحل ثبت موسسه
اولین مرحله برای ثبت موسسه در اصفهان  ثبت نام در سایت اداره ثبت شرکتها می باشد. برای این کار به سایت اداره ثبت شرکتها مراجعه نمایید و مشخصات اعضا ، سمت آنها و سرمایه اولیه موسسه و نیز 5 نام منتخب را وارد نمایید و پس از مرور اطلاعات دکمه پذیرش نهایی را می زنید . با زدن دکمه پذیرش نهایی قادر به تغییر اطلاعات وارد شده نمی باشید ، فلذا شما باید به دقت اطلاعات را وارد کنید. پس از این مرحله نوبت به ارسال مدارک فوق الذکر می باشد. مدارک ثبتی را باید از همین سامانه در دو نسخه پرینت گرفته و برای اداره ثبت شرکتها پست نمایید و منتظر بررسی کارشناسی باشید بعد از ابلاغ تایید مجدد ، باید با مراجعه به اداره ثبت شرکتها  نسبت به امضا ذیل دفاتر اقدام کرده اوراق ثبتی موسسه خود را دریافت نمایید.